www.eu-ist.hu

magyar / english
News Events Calls
 
 
 
  EU IST Pro
  FP6 / IST
  Timeline
  Themes
  Budget
  Structure
  Work Programmes
  Strategic Objectives
  Roadmap / Calls
  Project Types
  ERA / ERA-NET projects
  European Technology Platform
  Documents
  Project Lifecycle
  Archives
 
  Ideal-ist Partner  
  Ideal-ist currently supports the following calls
  PPP: Future Internet
  Recent partner searches
    View all ...
 
   
Login
  

The Thematic Structure of the Sixth Framework Programme

1.

Integrating and strengthening the European Research Area Az Európai Kutatási Térség integrálása és erősítése
1. 1.

Genomics and biotechnology for health Genomika és az egészség biotechnológiája
1. 1. 1.

Advanced genomics and its applications for health Fejlett genomika és egészségügyi alkalmazásai
1. 1. 1. 1.

Fundamental knowledge and basic tools for functional genomics in all organisms Alapvető tudás és alapeszközök genóm-információ értelmezésére minden organizmusban
1. 1. 1. 2.

Applications of knowledge and technologies in the field of genomics and biotechnology for health A genomika és az egészség biotechnológiája területein fejlesztett tudás és technológiák alkalmazásai
1. 1. 2.

Combating major diseases Harc a főbb betegségek ellen
1. 1. 2. 1.

Application-oriented genomic approaches to medical knowledge and technologies Orvostudomány és technológiák alkalmazás-orientált genomikai megközelítése
1. 1. 2. 2.

Combating cancer Harc a rák ellen
1. 1. 2. 3.

Confronting the major communicable diseases linked to poverty Szembeszállás a szegénységhez fűződő főbb fertőző betegségekkel
1. 2.

Information Society technologies Információs társadalom technológiái
1. 2. 1.

Applied IST research addressing major societal and economic challenges Főbb társadalmi és gazdasági kihívásokra irányuló alkalmazott IST kutatás
1. 2. 2.

Communication, computing and software technologies Kommunikáció, számítástechnika és szoftvertechnológiák
1. 2. 3.

Components and microsystems Komponensek és mikrorendszerek
1. 2. 4.

Knowledge and interface technologies Tudás- és interfész technológiák
1. 2. 5.

IST future and emerging technologies Új kibontakozó IST technológiák
1. 3.

Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multi-functional materials and new production processes and devices Nanotechnológiák és nanotudományok, tudás-alapú többfunkciós anyagok, új gyártási eljárások és eszközök
1. 3. 1.

Nanotechnologies and Nanosciences Nanotechnológiák és nanotudományok
1. 3. 2.

Knowledge-based Multifunctional Materials Tudás-alapú többfunkciós anyagok
1. 3. 3.

New Production Processes and Devices Új gyártási eljárások és eszközök
1. 4.

Aeronautics and space Repüléstechnika és űrkutatás
1. 4. 1.

Aeronautics Repüléstechnika
1. 4. 2.

Space űrkutatás
1. 5.

Food Quality and Safety Élelmiszerminőség és -biztonság
1. 6.

Sustainable development, global change and ecosystems Fenntartható fejlődés és globális változások
1. 6. 1.

Sustainable energy systems Fenntartható energiarendszerek
1. 6. 1. 1.

Research activities having an impact in the short and medium term Kutatási tevékenységek rövid- és középtávú hatásokkal
1. 6. 1. 2.

Research activities having an impact in the medium and longer term Kutatási tevékenységek közép- és hosszútávú hatásokkal
1. 6. 2.

Sustainable surface transport Fenntartható felszíni közlekedés
1. 6. 2. 1.

Developing environmentally friendly transport systems and means of transport Környezetbarát közlekedési rendszerek és közlekedési eszközök fejlesztése
1. 6. 2. 2.

Making surface transport safer, more effective and more competitive A felszíni közlekedés biztonságosabbá, hatékonyabbá és versenyképességesebbé tétele
1. 6. 3.

Global Change and ecosystems Globális változások és az ökorendszer
1. 7.

Citizens and Governance in Knowledge-based society Polgárok és kormányzás a tudás-alapú társadalomban
1. 7. 1.

Knowledge-based Society and social cohesion Tudás-alapú társadalom és társadalmi összetartozás
1. 7. 2.

Citizenship, democracy and new forms of governance Állampolgárság, demokrácia és új formájú kormányzás
2.

Nuclear Energy Nukleáris energia
2. 2.

Management of radioactive waste Radioaktív hulladékok kezelése
2. 2. 1.

Research on geological disposal Geológiai eltávolítás kutatása
2. 2. 2.

Partitioning and transmutation and other concepts to produce less waste in nuclear energy generation Eloszlás, átalakulás és egyéb koncepciók a nukleáris energiateremelés során keletkező hulladék csökkentésére
2. 3.

Radiation protection Sugárvédelem
9.

Anticipating the EU's scientific and technological needs Az EU tudományos és technológiai igényeinek előrejelzése
10.

Cross-thematic priority areas Több tematikus prioritási területet érintő kérdések

FP6 Activity Areas and Work Programmes

Thematic Areas

Life sciences, genomics and biotechnology for health:

To exploit breakthroughs achieved in decoding the genomes of living organisms, for the benefit of public health and to increase the competitiveness of the European biotechnology industry. Also to bring basic knowledge through to the application stage to enable real progress at European level in medicine and improve the quality of life.
http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm
work programme

Information society technologies:

Intended to stimulate the development in Europe of both hardware and software technologies and applications at the heart of the creation of the information society in order to increase the competitiveness of European industry and allow European citizens the possibility of benefiting fully from the development of the knowledge-based society
http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
work programme

Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices:

Intended to help Europe achieve a critical mass of capacities needed to develop and exploit, especially for greater eco-efficiency and reduction of discharges of hazardous substances to the environment, leading-edge technologies for the knowledge-based products, services and manufacturing processes of the years to come.
http://www.cordis.lu/fp6/nmp.htm
work programme

Aeronautics and space

To strengthen, by integrating its research efforts, the scientific and technological bases of the European aeronautics and space industry and encouraging it to become more competitive at international level; and to help exploit the potential of European research in this sector with a view to improving safety and environmental protection.
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm
work programme

Food quality and safety

Intended to help establish the integrated scientific and technological bases needed to develop an environmentally friendly production and distribution chain of safer and varied food. To control food-related risks, relying on biotechnology tools taking into account post-genomic research, as well as to control health risks associated with environmental changes.
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
work programme

Sustainable development, global change and ecosystems

Intended to strengthen the scientific and technological capacities needed for Europe to be able to implement sustainable development, and integrating its environmental, economic and social objectives with particular regard to renewable energy, transport, and sustainable management of Europe's land and marine resources.
http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm
work programme (sustainable energy systems)
work programme (surface transport)
work programme (global change and ecosystems)

Citizens and governance in a knowledge-based society

Intended to mobilise in a coherent effort, in all their wealth and diversity, European research capacities in economic, political, social sciences and humanities necessary to develop an understanding of the emergence of the knowledge-based society and new forms of relationships between its citizens, on the one hand and between its citizens and institutions, on the other.
http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm
work programme

Cross-cutting Research Activities

Research for policy support

Intended to respond to the scientific and technological needs of the policies of the Community, underpinning the formulation and implementation of Community policies, bearing in mind also the interests of future members of the Community and associated countries. They may include pre-normative research, measurement and testing.
http://www.cordis.lu/fp6/support.htm
work programme

New and emerging science and technology (NEST)

Intended to respond flexibly and rapidly to major unforeseeable developments, emerging scientific and technological problems and opportunities, as well as needs appearing at the frontiers of knowledge, more specifically in multi-thematic and interdisciplinary areas.
http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm
work programme

Specific SME activities

Carried out in support of European competitiveness and enterprise and innovation policy, these specific activities are intended to help European SMEs in traditional or new areas to boost their technological capacities and develop their ability to operate on a European and international scale.
http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm
work programme

International co-operation activities

In support of the external relations, including the development policy of the Community, specific measures aimed at encouraging international research cooperation will be undertaken. Apart from these specific measures, third country participation will be possible within the 7 thematic priorities.
http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm
work programme

JRC activities

In accordance with its mission of providing scientific and technical support for Community policies, the JRC will provide independent, customer-driven support for the formulation and implementation of Community policies, including the monitoring of the implementation of such policies, within the areas of its specific competence.
http://www.jrc.org/

Strengthening the Foundations of ERA

Co-ordination of research activities

Develop synergies between existing national activities; enhance the complementarity between Community actions and those of other European scientific co-operation organisations in all fields of science (examples: health, biotechnology, environment, energy)
http://www.cordis.lu/fp6/coordination.htm
work programme

Development of research/innovation policies

Encourage coherent development of research and innovation policies in Europe by early identification of challenges and areas of common interest and by providing policy makers with knowledge and decision-aiding tools.
http://www.cordis.lu/fp6/policies.htm
work programme

Structuring the ERA

Research and innovation

To stimulate technological innovation, utilisation of research results, transfer of knowledge and technologies and the setting up of technology businesses in the Community and in all its regions, not least in the less developed areas. Innovation is also one of the most important elements throughout this programme.
http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm
work programme

Marie Curie Actions - Human resources and mobility

To support the development of abundant world-class human resources in all regions of the EU by promoting transnational mobility for training purposes, the development of expertise or the transfer of knowledge, in particular between different sectors. To support the development of excellence and help to make Europe more attractive to third country researchers.
http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm
work programme

Research infrastructures

To help establish a fabric of research infrastructures of the highest level in Europe and to promote their optimum use on a European scale.
http://www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm
work programme

Science and society

To encourage the development of harmonious relations between science and society and the opening-up of innovation in Europe, as well as contributing to scientists' critical thinking and responsiveness to societal concerns, as a result of the establishment of new relations and an informed dialogue between researchers, industrialists, political decision-makers and citizens.
http://www.cordis.lu/fp6/society.htm
work programme

Nuclear Energy

Controlled thermonuclear fusion

Controlled thermonuclear fusion could contribute to long-term energy supply and, therefore, to the requirements of sustainable development for a reliable centralised supply of baseload electricity.
http://www.cordis.lu/fp6/fusion.htm
work programme

Management of radioactive waste

The exploitation of nuclear fission energy for energy production requires progress to be made in the problem of waste, and more particularly the industrial implementation of technical solutions for the management of long-lived waste.
http://www.cordis.lu/fp6/waste.htm
work programme

Radiation protection

Vigilance is still required to ensure a continuation of the EU outstanding safety record. EU enlargement introduces new challenges. Improvement of radiation protection continues to be a priority area. Activities will be carried out in several areas including "risk and emergency management", "radio-ecology", "protection of workplace and environment&, ...
http://www.cordis.lu/fp6/protection.htm
work programme

Other activities in the field of nuclear technologies and safety

To respond to the scientific and technical needs of the policies of the Community in the fields of health, energy and the environment, to ensure that the European capability is maintained at a high level in relevant fields not covered by priority thematic areas, and to contribute towards the creation of the European Research Area.
http://www.cordis.lu/fp6/nuctech.htm
work programme

Print