www.eu-ist.hu

magyar / english
Hírek Események Pályázatok
 
 
 
  EU IST Pro
  Kapcsolatok
  Projektek
  Partnerközvetítés
  GYIK
  Kiadványok
  Hivatkozások
  Referenciák
  6KP / IST
  Projekt életciklus
  Archívum
 
  Ideal-ist Partner  
  Jelenleg az Ideal-ist partnerközvetítő az alábbi felhívásokat támogatja
  PPP: Future Internet
  Legújabb partnerkeresések
    Összes partnerkeresés ...
 
   
Bejelentkezés
 

Az EU IST Pro kapcsolathálózata

Az EU IST Pro csapat célja, hogy ösztönözze a magyar IST kutatók részvételét az EU keretprogramokban, valamint támogassa őket hálózatépítési és projekt-/partnerközvetítési igényeik kielégítésében. Az EU IST Pro komoly hangsúlyt fektet kitűnő kapcsolatok fenntartására és aktív hálózatok kiépítésére mind magyar, mind EU-s ICT kutatókkal, hálózatokkal.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Az EU IST Pro iroda a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával indította szolgáltatását az EU kutatási keretprogrammok informaciós és kommunikációs technológiai (ICT, korábban IST) programjában való magyar részvétel támogatása céljából. Magyarországon a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal foglalkozik a nemzeti kutatási stratégiákkal és programokkal, amelyek eyüttműködésére, összehangolására a keretprogramok során az EU kiemelkedő hangysúlyt fektet az Európai Kutatási Térség erősítése érdekében.

Az NCP hálózat és az ICT programbizottság

Az EU tagállamokban, a társult államokban és néhány harmadik országban nemzeti koordinátorok hálózata tevékenykedik. Segítséget nyújtanak az országaikban aktív szakmai körök eléréséhez és ajánlani tudnak olyan partnereket, amelyek potenciálisan érdekeltek és részt tudnak venni a formálódó projektekben. Ezen kívül a nemzeti kapcsolattartók az EU kutatás-fejlesztési projektekben való részvétel minden kérdésében készséggel nyújtanak támogatást – kezdve a sikeres pályázatírástól a projektmenedzsmentig. Az EU IST Pro, mint a magyar ICT NCP szervezet, közeli együttműködésre törekszik mind az európai, mind a magyar NCP hálózattal, illetve a magyar programbizottsági tagokkal is.

InfoPark

Az InfoPark Magyarország egyetlen teljesen állami tulajdonú tudományos-technológiai, tudásipari parkja, amely a K+F valamint az innovációs tevékenység fejlesztése érdekében nyújt szolgáltatásokat a helyi, regionális, országos és közép-kelet európai régió gazdasági fejlesztése érdekében. Koncentrált teret biztosít a cégek K+F tevékenységének, és ösztönzi az együttműködést a parkban működő cégek és a magyar felsőoktatás, valamint a kutatóintézeti szféra között. Az InfoPark együttműködik az EU IST Pro-val az ICT programban való eredményes hazai részvétel elősegítésére, a programmal és a pályázatokkal kapcsolatos információk közvetítésére, illetve bekapcsolódik IST/ICT projektekbe.

Magyar Nemzeti Host

Az EU IST Pro a Magyar Nemzeti Host alapítvánnyal együttműködésben kezdeményezte a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó e-információs napok és online konferenciák szervezését. A weben közvetített rendezvényekre Európa-szerte bekapcsolódhatnak, hozzászólhatnak az érdeklődők, illetve azokat későbbi időpontban is megtekinthetik honlapunkon. A megoldás ösztönzi az IT és a "hagyományos infrastruktúrákat" kezelő szakértők együttműködését akár sikeres ICT-projektek előkészítése, végrehajtása formájában is, az "EU-wide", illetve a "global" megközelítés jegyében. A tervezett rendezvényekről az EU IST Pro honlapján értesítjük az érdeklődőket, illetve a közvetítéseket követően (hamarosan) itt publikáljuk azokat.

IST Projektek

Az EU IST Pro csoport szakértői számos FP5 és FP6 IST projektben résztvettek, együttműködtek:

  • A CISTRANA egy európai kezdeményezés a nemzeti IST kutatási tevékenységek koordinálásának előmozdítására.
  • A FINANCE-NMS-IST célkitűzése az új tagállamokban kutatással foglalkozó szervezetek részvételének elősegítése az IST programban pénzügyi és költségvetési kérdésekben. A projekt workshopok keretében pénzügyi képzést kínál a 10 új tagállam IST kutatással foglalkozó szervezetei, azok pénzügyi szakemberei számára. A projekt elősegíti az érdekelteket a 6. keretprogram pénzügyi szabályainak megismerésében, értelmezésében és azok helyes alkalmazásában.
  • A PRO_NMS célkitűzése több új tagállam – Lengyelország (PL), Szlovákia (SK), Lettország (LV), Litvánia (LT), Észtország (EE) és Magyarország (HU) – valamint Ukrajna (UA) információs technológia területén tevékenykedő kutatóintézeteinek, kis- és közepes vállalatainak támogatása, részvételük növelése az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában. A projekt a beágyazott rendszerek, Mikro-/nano alapú rendszerek, rendszerelemek, IKT a hálózatba szőtt vállalatokban, valamint a szoftver és szolgáltatások IST területekre összpontosít.
  • Az IST-Mentor projekt célja az új tagállamok multiplikátorainak képzése és támogatása annak érdekében, hogy elősegítse professzionális IST támogató szervezetek fejlődését ezekben az országokban. A multiplikátorok egyéb országok multiplikátoraiból és az EU-s kapcsolataikból kialakult hálózattal támogathatják tevékenységeiket hazájukban. Az EU IST Pro csapat szoros kapcsolatokat épített ki a magyar multiplikátorokkal a projekt futamideje során és számít a hálózat folyamatos együttműködésére az elkövetkezendő években is. A projekt lezárása után megalakult a az East-West connECtion network.

IDEAL-IST

Az IDEAL-IST célja információ terjesztés és európai figyelemfelkeltő kezdeményezés az IST program számára. Regisztrálhatja érdeklődését a partnerkereső és közvetítő szolgáltatásán a magyar IDEAL-IST honlapon keresztül.

IST SSA projektek

Az IST pályázati felhívásának (különösen a 3. felhívás) eredményeként számos támogatási tevékenység indult a magyar kutatók IST részvételének elősegítésére. Az EU IST Pro csoport törekszik ezekkel az IST SSA projektekkel való együttműködésre:

Hungarian Association of IT Companies (IVSZ)

Az EU IST Pro szorosan együttműködik az IVSZ-szel az IST-hez fűződő információk terjesztésében és törekszik az IST projektek és tevékenységek iránt érdeklődők támogatására. Az IVSZ több mint 300 magyar tagcéget képvisel, több éve az EICTA (European Information, Communications & Consumer Electronics Technology Industry Association) tagja, valamint IST projektekben közvetlenül is részt vesz.

A magyar liaison irodák

Magyarországon működik egy regionális és tematikus liaison iroda hálózat, amely kész segítséget nyújtani a partnerkeresésben. Értékes támogatást biztosítanak az EU kutatási keretprogramjaiban való részvétel egyéb kérdéseiben is.

BME OMIKK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár: http://www.omikk.bme.hu/

TÉT Alapítvány

A Tudományos és Technológiai Alapítvány tagja a magyarországi kapcsolattartó irodák hálózatának.

Debreceni Egyetem Európai Uniós Pályázati Iroda

http://wwwold.unideb.hu/rtd/

Nyomtatás